1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 59.
Tel: +36-30-665-2535
Email: tamas.jokay@cis-cert.com
 
   
IS-Auditor


ISO Minősített Cégek
Címjegyzéke
 


Az információbiztonság „legfőbb hatósága”

Az IS-auditor képzés a tanfolyamsorozat ideális kiegészítése valamennyi szakképzett IS-menedzser számára. Mivel auditorként a vállalatánál önmaga elvégezhet minden belső auditot és optimálisan felkészítheti cégét a külső auditokra.  Esetleg a CIS Hungáriának is dolgozhat auditorként.
IS-auditorként Ön az ISM-rendszerek „legfőbb hatósága”. Elbírálhatja az ISM-rendszereket a szabványnak való megfelelőség szempontjából, és kidolgozhat javítási lehetőségeket, mielőtt egy vállalat megkapja a legjobb biztonsági szabvány szerinti CIS-tanúsítványt vagy annak meghosszabbítását.

Az IS-auditor képzés két egységből áll:

 • Pszichológiai alapok IS-auditorok számára
 • Audittechnikák

Az IS-auditor vizsgán való részvételhez Önnek rendelkeznie kell egy érvényes IS-menedzser tanúsítvánnyal és egy sikeresen letett technikai alapvizsgával. Ilyen módon biztosított a CIS-auditorok magas szintű kvalifikáltsága. A képzés végén a résztvevők megkapják az elismert CIS IS-auditor bizonyítványt, ami számos szakmai lehetőséget kínál az egyre növekvő piacon.

Technikai alapvizsga 2 óra
Pszichológiai alapok IS-auditorok számára 2 nap
Audittechnikák 1 nap
IS-Auditor vizsga 1 óra

Ár

A teljes IS-Manager tanfolyamsorozat ára: 200.000 Ft+ÁFA.


Technikai alapvizsga az IS-auditor tanfolyamsorozathoz

Vizsgafeltételek:
Az IS-auditor tanfolyamon való részvétel alapfeltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen az IS-menedzser tanúsítvánnyal, tehát sikeres záróvizsgát tegyen az IS-menedzser tanfolyamon az ISO/IEC 27001 szabvány, a Pszichológiai alapok és a Jogi alapismeretek című tartalmi egységekből.

A technikai alapvizsga sikeres teljesítése szintén alapfeltétele annak, hogy a jelentkező részt vehessen a CIS IS-auditor vizsgáján. A vizsga tananyagát önállóan kell feldolgozni. A vizsga-CD kerek 1000 kérdést és választ tartalmaz.

A vizsga témái:
A vizsgakérdések a műszaki, informatikai alapokra vonatkoznak (hálózatok, operációs rendszerek, adatbankok, a szoftverfejlesztés alapjai, stb.).

A vizsga menete:
A vizsgát írásban kell letenni. A vizsga feleletválasztós (multiple choice) kérdésekből áll, időtartama 1 óra.

Időtartam: 2 óra


Pszichológiai alapok IS-auditorok számára

Rendszerben gondolkodni, sikeresen tárgyalni

Áttekintés
Az auditoroknak az audit során kétszeres elvárásoknak kell megfelelniük: egyrészt szakavatott vizsgáztatóként kell szerepelniük, másrészt pedig előrelátó folyamattervezőként, aki fontos ösztönzéseket ad az ISM-rendszer továbbfejlesztéséhez. Az auditorok egyaránt kapcsolatban állnak a legfelsőbb szintű vezetéssel és az operatív menedzsmenttel is. A szakértői tudás mellett az auditoroknak szükségük van magas fokú szociális érzékre, a hálózatban gondolkodás képességére, osztályokat átfogó rendszerösszefüggések felismerésének képességére, valamint a kommunikáció alapszabályainak ismeretére. A szeminárium során az elmélet és gyakorlat kiegészíti egymást. A második képzési nap videofelvételes szerepjátékok segítségével elsősorban a gyakorlással telik.

A szeminárium célja
A résztvevők gyakorolják a rendszerösszefüggésekben való gondolkodást, megismerik az auditorok képességeit és elsajátítják a kommunikáció alapjait elméletben és gyakorlatban.

Időtartam: 2 nap


Audittechnikák

Jól informáltság - fél siker!

A gyakorlatra felkészülten

Áttekintés
Ennek a tanfolyami egységnek az anyaga a külső és belső auditok elvégzésének gyakorlata. A eltérő típusú szervezetek esetében különböző audittípusok éppúgy ide tartoznak, mint a különböző munkalépések: az audit előkészítése, az auditkérdések használata, előzetes vizsgálat, helyszíni audit, auditelemzés (módszerekkel) és auditjelentések összeállítása.  Nagy hangsúlyt kap a javító és helyesbítő tevékenységek meghatározása is. Az elmélet gyakorlati alkalmazását esettanulmányok segítségével gyakorolják.

A szeminárium célja
A résztvevők belső és külső auditokat tudnak tervezni és lebonyolítani, valamint képesek elemezni az eredményeket és felismerni, értékelni az esetleges gyenge pontokat és javítási lehetőségeket.

Időtartam: 1 nap


IS-auditor vizsga

A vizsga tartalmi tételei a CIS-tanfolyami egységekhez kötődnek

 • Audittechnikák
 • Pszichológiai alapok IS-auditorok számára

Vizsgakövetelmények

 • Technikai alapvizsga
 • Részvétel a fenti CIS tanfolyamokon
 • Érvényes CIS IS-menedzser bizonyítvány
 • Igazolás 4 év szakmai gyakorlatról, ebből 2 év az információ biztonság területén, 4 elvégzett vagy kísért IS-audit.

Auditor-jelölt
A szakmai gyakorlat igazolása nélkül is lehetőség van a vizsgán való részvételre. Ebben az esetben az „auditor-jelölt” státuszt kapja meg mindaddig, amíg a szükséges igazolásokat (3 éven belül) bemutatja.

A vizsga menete
Az írásos vizsga (multiple choice) időtartama 1 óra.

Bizonyítvány
A résztvevők sikeres vizsga esetén az „IS-Auditor” bizonyítványt szerzik meg, hiányzó szakmai gyakorlat esetén a „jelölt” kiegészítéssel.

A bizonyítvány érvényessége: 3 év

Hosszabbítás feltételei

 • 3 éves szakmai gyakorlat igazolása az információ biztonság menedzsment területén.
 • 4 elvégzett IS-audit igazolása min. 20 audit nappal
 • 3 éven belül részvétel egy CIS kalibrációs szemináriumon.