1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 59.
Tel: +36-30-665-2535
Email: tamas.jokay@cis-cert.com
 
   
IS-Manager


ISO Minősített Cégek
Címjegyzéke
 


Technológiai szakértők vezetői tulajdonságokkal

Az információbiztonság menedzser egy biztos jövővel rendelkező szakma. IS-menedzserként azt a központi pozíciót tölti be a vállalatnál, ahol a vezetői és a technológiai ismeretekre egyaránt szükség van. Ön saját felelősségre felügyeli az információbiztonság menedzsment rendszer kialakítását, bevezetését és annak folyamatos továbbfejlesztését, és egyben közvetítőszerepet vállal a legfelsőbb vezetés és az operatív vállalati egységek között.

A képzés tartalmának spektruma ennek megfelelően széles. A tanfolyam három egységből áll, amelyeken egymástól függetlenül is részt lehet venni:

 • Az ISO/IEC 27001 szabvány
 • Pszichológiai alapok IS-Managerek számára
 • Jogi alapismeretek

A vizsga alapfeltétele, hogy a jelentkező mindhárom tanfolyamot elvégezze. Sikeres záróvizsga esetén Ön megkapja az elismert IS-menedzser bizonyítványt. Minősített IS-menedzserként Ön rendelkezik azokkal a feltételekkel is, amelyek a CIS IS-auditor képzésen való részvétel alapfeltételét jelentik.

Az ISO/IEC 27001 szabvány 2 nap
Pszichológiai alapok IS-Managerek számára 1 nap
Jogi alapismeretek 1 nap
IS-Manager vizsga 1 óra

Ár

A teljes IS-Manager tanfolyamsorozat ára: 200.000 Ft+ÁFA.


Az ISO/IEC 27001 szabvány

A kockázatból mérhető biztonság lesz

Áttekintés
Az IS-menedzser képzéssorozatnak ez a része azokat az alapokat adja meg Önnek, amire a modern ISM-rendszerek épülnek: az ISO/IEC 27001 szabványt, annak valamennyi fontosabb részterületével együtt, mint biztonságpolitika, kockázatmenedzsment, üzletmenet folytonosság tervezése és belső auditálás. Két nap alatt nem csak az információ biztonság legfontosabb alapjait tárgyalják, hanem az ezek fölé rendelt szempontokat is, mint szervezet, technika vagy folyamatirányítás. Gyakorlati esettanulmányok segítségével a résztvevőket rávezetik a megtanultak önálló alkalmazására. Ezen kívül a szabványt más információbiztonsági irányelvekkel is összehasonlítják.

A szeminárium célja
A résztvevők ennek az egységnek a befejezése után ismerik az ISO/IEC 27001 szabvány vállalatnál történő bevezetéséhez szükséges folyamatokat és szabványkövetelményeket valamint a gyakorlatban alkalmazni tudják ezeket. Rendelkeznek azokkal az alapokkal, ami egy ISM-rendszer folyamatos tökéletesítésének biztosításához szükséges.

Időtartam: 2 nap


Pszichológiai alapok IS-Managerek számára

Tudni hogyan!

Áttekintés
Az új rendszerek bevezetése többnyire ellenállásban ütközik - kivéve, ha az ember rendelkezik a pszichológia alapismereteivel. Ez az egynapos szeminárium az alapokat adja meg Önnek ahhoz, hogy a megszerzett szakmai tudást egy vállalati környezetben sikeresen alkalmazhassa. Ehhez tartozik például a moderációs készség, csapatmunka-, konfliktuskezelési képesség, interdiszciplináris együttműködés vagy a kapcsolatmodellek, csoportdinamikus folyamatok és motivációs technikák ismerete. Egy menedzser természetessége is a sikertényezők közé tartozik.

A szeminárium célja
A résztvevőket olyan helyzetbe hozni, hogy a vállalati célokat a kapcsolati szinten történő lehető legkevesebb súrlódási felülettel sikeresen tudják megvalósítani. Megtanulják azt is, hogyan képezzék, vezessék és motiválják a projektteam-eket

Időtartam: 1 nap


Jogi alapismeretek

Jól informáltság - fél siker!

Áttekintés
Az információ biztonság területének fontos részét képezik azok a törvények, amelyek az adatok védelmét szabályozzák. Ezen az egynapos szemináriumon négy súlyponti témákról hallanak:

 1. Adatvédelem és adatbiztonság
  Ez a blokk információkat szolgáltat a védenivaló adatokról, az adatfelhasználás módjairól, az adatok titkosságáról, az érintettek jogairól, büntetésekről és kártérítésről.
 2. Versenyjog
  Ez a rész alapvető információkat nyújt az e-mailben küldött reklámról, az internetes linkekről, márkavédelemről és reklámtilalmakról.
 3. E-Commerce
  Ez a fejezet az e-kereskedelem irányelveivel, a távértékesítéssel és az elektronikus aláírás törvényével foglalkozik.  
 4. Szerzői jog, Domain-nevek
  Az utolsó rész a márka-, név- és védjegyoltalomról szól.

A szeminárium célja
A résztvevők megismerik az információ biztonság szempontjából meghatározó törvényeket, és önállóan alkalmazni tudják a legfontosabb szabályozásokat. Rendelkeznek az alapvető eszközökkel ahhoz, hogy kompetens tárgyalópartnerek legyenek.

Időtartam: 1 nap


IS-Manager vizsga

A vizsga tartalma
A vizsga tartalmi tételei a CIS-tanfolyami egységekhez kötődnek:

 • Az ISO/IEC 27001 szabvány
 • Pszichológiai alapok IS-menedzserek számára
 • Jogi alapismeretek IS-menedzserek számára

Vizsgafeltételek:
Részvétel valamennyi fent megnevezett CIS-tanfolyamon.

A vizsga menete:
A vizsgát írásban kell letenni. A vizsga feleletválasztós (multiple choice) kérdésekből áll, időtartama 1 óra.

Bizonyítvány:
A résztvevők sikeres vizsga esetén az elismert CIS „IS-menedzser” bizonyítványt szerzik meg.

A bizonyítvány érvényessége: 3 év

Meghosszabbítás feltételei:

 • 3 éves szakmai gyakorlat igazolása az információ biztonság menedzsment területén (pl. munkáltató igazolása, saját nyilatkozat).
 • 3 éven belül részvétel egy CIS kalibrációs szemináriumon.

Időtartam: 1 óra